พลเรือน ‘ยังคงจ่ายแพง’ ในความขัดแย้งในยูเครน โดยโอกาสสันติภาพสูญเสีย ‘โมเมนตัม’

พลเรือน 'ยังคงจ่ายแพง' ในความขัดแย้งในยูเครน โดยโอกาสสันติภาพสูญเสีย 'โมเมนตัม'

 พลเรือนมากกว่า 3,300 คนเสียชีวิต และมากถึง 9,000 คนได้รับบาดเจ็บตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มขึ้นในปี 2014” เออร์ซูลา มูลเลอร์ ผู้ช่วยเลขาธิการด้านกิจการมนุษยธรรม กล่าวกับสมาชิกสภา พร้อมเสริมว่ามีผู้พลัดถิ่นภายในประเทศแล้ว 1.5 ล้านคนในปี 2562 เธอกล่าวว่า ประชาชน 3.5 ล้านคนต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการคุ้มครอง ซึ่งหลายคนเป็นผู้สูงอายุ ผู้หญิง และเด็กผลกระทบของความขัดแย้งได้ทำลายวิถีชีวิต ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดหมดไป และโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหาย 

ทำให้ “การต่อสู้ประนีประนอมของผู้คน”

“คู่พิพาทในความขัดแย้งต้องใช้มาตรการป้องกันที่เป็นไปได้ทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยง และในกรณีใด ๆ ก็ตาม ที่จะลดอันตรายของพลเรือนให้น้อยที่สุด” เธอเน้นย้ำ “ต้องยึดถือกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเพื่อปกป้องพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของพลเรือน ตลอดเวลา ทุกที่ และโดยทุกฝ่าย”Ms. Mueller วาดภาพตามเส้นติดต่อซึ่งแบ่งกองกำลังของรัฐบาลออก

จากกองทหารรักษาการณ์แบ่งแยกดินแดน โดย “การระดมยิง การซุ่มยิง และกับระเบิด” ถือเป็น “ความจริงรายวันสำหรับคนนับล้าน”“เรายังไม่ลืมคุณ เราจะทำทุกอย่างที่ทำได้ต่อไปเพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานในแต่ละวันของคุณ และเรียกร้องสันติภาพที่ยั่งยืน” เธอกล่าวและสรุปการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านมนุษยธรรม

ข้อตกลงมินสค์ ‘ยังไม่ได้ดำเนินการส่วนใหญ่’Miroslav Jenca ผู้ช่วยเลขาธิการยุโรป เอเชียกลาง และอเมริกา แผนกกิจการการเมืองและการสร้างสันติภาพและปฏิบัติการสันติภาพ บรรยายสรุปสถานการณ์ในยูเครนแก่คณะมนตรีความมั่นคง

Miroslav Jenca ผู้ช่วยเลขาธิการยุโรป เอเชียกลาง และอเมริกา 

แผนกกิจการการเมืองและการสร้างสันติภาพและปฏิบัติการสันติภาพ บรรยายสรุปคณะมนตรีความมั่นคงเกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครน โดย UN Photo/Cia Pak

Miroslav Jenca ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายการเมืองและการสร้างสันติภาพกล่าวกับคณะมนตรีว่า “การเจรจาดูเหมือนจะล้มเหลว แรงผลักดันโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักไม่สามารถและหรือไม่เต็มใจที่จะบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับขั้นตอนสำคัญข้างหน้าหรือถูกเบี่ยงเบนความสนใจจากการมุ่งเน้นที่การดำเนินการตามขั้นตอนที่ตกลงกัน”

ข้อตกลงมินสค์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งเห็นชอบโดยผู้นำของรัสเซีย ยูเครน ฝรั่งเศส และเยอรมนี ได้กำหนดขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อฟื้นฟูสันติภาพให้กับยูเครนตะวันออกนาย Jenka ระลึกถึงถ้อยแถลงของประธานาธิบดีประจำเดือนมิถุนายน 2018 ซึ่งยืนยันอย่างเป็นเอกฉันท์อีกครั้งถึงความเป็นศูนย์กลางของข้อตกลงมินสค์ โดยสังเกตว่าสี่ปีต่อมา

โดยเน้นย้ำถึงความคืบหน้าที่ชะงักงัน เขาเรียกร้องให้ทุกฝ่าย “ดำเนินการตามมาตรการอย่างเต็มที่ รวมถึงการหยุดยิงที่ครอบคลุมและยั่งยืนซึ่งจำเป็นมาก”ตามที่มีการเน้นย้ำอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในภาคตะวันออกของยูเครนนั้น “ไม่สงบนิ่งหรือหยุดนิ่ง” นายเจนชากล่าว แต่ “ยังคงเรียกร้องเหยื่อต่อไป”

credit : cissem.net
jewniverse.net
webseconomicas.net
fantasyadventuregame.com
makeasymoneyx.com
21mypussy.com
legionefarnese.com
maturefolk.com
sanfordriverwalk.org
hervelegerbandagedresses.net