บอกกับคณะมนตรีความมั่นคงว่า ทุกคนจำเป็นต้อง ‘ซื้อใจ’ เพื่อฟื้นฟูสันติภาพในโคโซโว

บอกกับคณะมนตรีความมั่นคงว่า ทุกคนจำเป็นต้อง 'ซื้อใจ' เพื่อฟื้นฟูสันติภาพในโคโซโว

ประธานาธิบดี Aleksandar Vučić แห่งเซอร์เบีย และประธานาธิบดี Hashim Thaçi แห่งโคโซโว ให้คำมั่นว่าจะพูดคุยต่อไปหลังจากการประชุมในกรุงบรัสเซลส์ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยได้แจ้งให้ Zahir Tanin หัวหน้าคณะผู้แทนชั่วคราวของ UN ในโคโซโว (UNMIK) ทราบอย่างไรก็ตาม เพื่อให้การเจรจาทางการเมืองประสบผลสำเร็จและเกิดสันติภาพที่ยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องมี “การมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และยอมซื้อ” จากผู้มีบทบาททุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นสังคม ผู้นำ และตัวแทนทางการเมือง เขาเน้นย้ำ

“พันธกรณีระดับสูงสุดที่อาจบรรลุได้โดยการเจรจาทางการเมือง 

ไม่ว่าการสนับสนุนในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาคจะแข็งแกร่งเพียงใด ไม่น่าจะยืนหยัดได้ เว้นแต่จะได้รับการสนับสนุนจากความเข้าใจและความเชื่อมั่นอย่างเต็มที่จากชุมชนและบุคคลต่างๆ ในสังคม” นายธานินทร์กล่าวนายธานินทร์ยังตั้งข้อสังเกตว่าความตึงเครียดทางชาติพันธุ์และผลประโยชน์ทางการเมืองได้บ่อนทำลายความพยายามในการปฏิรูปสถาบันหลักนิติธรรมในโคโซโว 

โดยสังเกตว่าการคุกคามต่อเจ้าหน้าที่ได้ทำลายความเชื่อมั่นในความเข้มแข็งและความเป็นกลางของกระบวนการยุติธรรมในการบรรยายสรุปต่อคณะมนตรีความมั่นคงเกี่ยวกับสถานการณ์ในโคโซโวและงานของ UNMIK เป็นประจำ นายธานินทร์กล่าวว่าภารกิจยังคงให้ความสำคัญกับการสร้างความไว้วางใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับรากหญ้า และได้ปรับเปลี่ยนการมุ่งเน้นที่การส่งเสริมให้นานขึ้น – ระยะสมานฉันท์

“หากปราศจากการปรองดองทางสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และภาคประชาสังคม

 ความก้าวหน้าอาจสะดุดได้ โดยไม่คำนึงถึงความพยายามและการทำงานอย่างดีที่สุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการเมือง” เขากล่าว โดยเน้นว่าการสร้างความไว้วางใจต้องใช้ “ความอดทนและความเพียรพยายาม”นอกเหนือจากนั้น ภารกิจของสหประชาชาติยังคงสนับสนุนปฏิสัมพันธ์ระหว่างทุกกลุ่มทั่วโคโซโว เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภายในอาณัติของตน รวมทั้งเน้นไปที่การเสริมพลังให้กับสตรีและคนหนุ่มสาว

ทั่วโลก ประชากร 345 ล้านคนในกว่า 80 ประเทศกำลังเผชิญกับความไม่มั่นคงด้านอาหารเฉียบพลัน ขณะที่ผู้คนมากถึง 50 ล้านคนใน 45 ประเทศกำลังเสี่ยงที่จะถูกผลักเข้าสู่ความอดอยากโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

ในเดือนสิงหาคมDavid Beasley กรรมการบริหารของ WFP ประกาศว่าการเปิดท่าเรือ Black Sea เป็น “สิ่งที่สำคัญที่สุดเพียงสิ่งเดียวที่เราสามารถทำได้ในขณะนี้เพื่อช่วยเหลือผู้หิวโหยของโลก” เขาเตือนว่า แม้ว่าสิ่งนี้จะไม่หยุดยั้งความหิวโหยของโลกด้วยตัวของมันเอง การนำธัญพืชของยูเครนกลับคืนสู่ตลาดโลกจะช่วยเพิ่มโอกาสในการป้องกันวิกฤตอาหารโลก ไม่ให้ ลุกลามไปมากกว่านี้

credit : niceneasyphoto.com
tampabayridindirty.com
starwalkerpen.com
bobasy.net
metrocrisisservices.net
symbels.net
secondladies.net
qldguitarsociety.com
ptsstyle.com
discountmichaelkorsbags2013.com