ผ่านเลนส์ของฉันเริ่มต้นอย่างไร – เป็นชามผลไม้ วัสดุที่มีความเป็นไปได้และการใช้งานไม่รู้จบ เหมือนกับภาพวาด

ผ่านเลนส์ของฉันเริ่มต้นอย่างไร - เป็นชามผลไม้ วัสดุที่มีความเป็นไปได้และการใช้งานไม่รู้จบ เหมือนกับภาพวาด

แม้จะมีอัตราเงินเฟ้อและราคาที่สูงขึ้นของผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ทุกวัน ตั้งแต่น้ำมันไปจนถึงของชำ การวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคจำนวนมากยังคงเลือกอย่างรอบคอบในขณะที่จับจ่าย โดยเลือกผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับค่านิยมของพวกเขา เนื่องจากผู้บริโภคเหล่านี้เริ่มสนใจและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทาน การจัดหา และความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์มากขึ้น แบรนด์ต่างๆ จึงจำเป็นต้องลงทุนในแนวปฏิบัติที่ขับเคลื่อนความภักดี

ในหมู่ผู้บริโภคที่ฉลาดหลักแหลมผู้บริโภคจะเปลี่ยนอาหารเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

จากการศึกษาล่าสุดโดย GlobeScan ในนามของ Marine Stewardship Council (MSC) พบว่า 31% ของผู้บริโภคในสหรัฐฯ ที่เปลี่ยนอาหารของพวกเขาได้ทำเช่นนั้นเนื่องจากเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อม โดย 11% กล่าวว่าพวกเขาเปลี่ยนอาหารเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโดยเฉพาะ1 . 

ในขณะที่ผู้คนพยายามลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการตัดสินใจในชีวิตประจำวัน รวมถึงอาหารที่พวกเขากิน การรับรองจากองค์กรต่างๆ เช่น Fairtrade America, MSC และ Non-GMO Project ทำให้ง่ายต่อการระบุผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมผู้ซื้อเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าการรับรองเช่น Fairtrade รวมถึงข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสังคมและเศรษฐกิจ ในความเป็นจริง 77% ของผู้ซื้อ Fairtrade กล่าวว่าฉลาก Fairtrade ช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายว่าผลิตภัณฑ์นั้นผลิตอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบหรือไม่2 Fairtrade 

กำหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบของผู้ผลิตที่มีต่อโลก

รวมถึงการห้ามใช้ยาฆ่าแมลงที่เป็นอันตรายและเมล็ดพันธุ์จีเอ็มโอ การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการเพาะปลูกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Fairtrade ยังส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ด้วยการเพิ่มราคาขั้นต่ำที่จ่ายให้กับองค์กรผู้ผลิต

ผู้บริโภค รัฐบาล และองค์กรต่างๆ เช่น Fairtrade กำลังให้ความ สำคัญกับการลดการตัดไม้ทำลายป่า ตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา 10% ของต้นไม้ปกคลุมโลกได้สูญเสีย ไปโดยโลกสูญเสียพื้นที่ขนาดเท่ากับลอนดอนในแต่ละสัปดาห์ ตามรายงานของ UN 3 การสำรวจล่าสุดของ GlobeScan 

พบว่า 86% ของผู้บริโภคพยายามหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่ทำลายความหลากหลายทางชีวภาพ4 ผู้บริโภคตระหนักถึงการตัดไม้ทำลายป่ามากขึ้น และบริษัทจำนวนมากขึ้นกำลังผลักดันให้มีการห้ามการตัดไม้ทำลายป่าและเรียกร้องให้รัฐบาลออกกฎหมายที่จะต่อสู้กับการตัดไม้ทำลายป่าเกษตรกรแฟร์เทรดและแฟร์เทรดกำลังทำงานเพื่อต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่า มาตรฐาน Fairtrade กำหนดว่าผู้ผลิตจะต้องไม่ตัดป่าอนุรักษ์ แต่เกษตรกรจำนวนมากทำเกินกว่านี้

แนะนำ ufaslot888g / slottosod777